Çene Ağrısı; diş hekimleri dişler ve çevre dokularının yanı sıra çene eklemi ve çene kaslarını da muayene edebilir ve gerekli tedavileri başlatabilirler. Diş sıkma gıcırdatma alışkanlıkları, travmalar, uzun süren diş tedavileri, bazı sistemik ve psikolojik rahatsızlıklar, dişler arası uyumsuzluklar ve çapraşıklıklar çenelerde ve eklemlerde bozukluklara neden olabilmektedirler. Çene Ağrısı bu sebepten doğabilir. Bu durumda konuşma, yemek yeme ya da esneme gibi durumlarda çenelerde tıklama ve tıkırtı sesleri hissedilmektedir.

Daha ileri düzeylerde çeneleri açamama ya da kapatamama gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Bu ağrılar başa, boyna, kulağa ve göze de yansıyabilmektedir. Bu tür rahatsızlıklar diş hekimliğinin eklem ağrıları bölümde uzmanlaşmış kişiler tarafından tedavi edilmelidirler. Bazı durumlarda hastaların kulak-burun-boğaz uzmanları, nörologlar, fizik tedavi uzmanları ve psikiyatristlerden de yardım almaları gerekmektedir.

Çene Ağrısı Tedavisi

Tedavide ana prensipler şunlardır;

  • Ağızda ve dişlerde bir enfeksiyon olup olmadığından emin olmak,
  • Çene ağrısına neden olabilecek mekanik sebepleri saptamak (diş gıcırdatma, çiğneme kaslarında spazm vb.)
  • Ağrılara neden olabilecek romatizmal hastalıkları araştırmak (RA, JRA)
  • Geceleri hasta dişlerini sıkıyor ya da gıcırdatıyorsa dişler arasına ısırmak için özel yapılmış bir gereç koymak,
  • Hastaya, gerekiyorsa kas gevşetici ve/veya antidepresan, anksiyolitik ilaçlar vermek.
  • Gerekirse temporomandibüler eklem içine, özel bir yöntemle lokal anestetik ve kortizon ve/veya bazen de hyalurünik asit karışımı olan ilaçların enjeksiyonunu yapmak
  • Ayrıca ekleme derin ve yüzeysel ısıtıcılar, izometrik çene egzersizleri verilebilir.
Menü